Disclaimer

Disclaimer
Disclaimer

Disclaimer


Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is Manders Automation niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Informatie van derden
Manders Automation is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Intellectuele eigendomsrechten
Manders Automation maakt de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en tracht informatie op een zo vriendelijk mogelijke manier te presenteren. Alle afbeeldingen en teksten zijn en blijven echter wel eigendom van Manders Automation en mogen op geen enkele wijze gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Manders Automation De informatie en het materiaal op www.mandersautomation.nl mag u gebruiken, downloaden, kopiëren en verspreiden, maar niet voor commerciële doeleinden. Zorg daarbij altijd voor bronvermelding.